Interpelacje VI kadencja

Interpelacja nr 18187 sprawie środków na likwidację szkód powodowanych przez wilki na terenie Małopolski i Podkarpacia.

W ostatnich dniach do mojego biura poselskiego napływają informacje o ponawiających się atakach wilków na terenie Podhala. Atakujące drapieżniki zabiły na terenie Podhala w ostatnich dwóch tygodniach ok. 20 jagniąt. Do takich zdarzeń doszło m.in. w Łapszance, w Ratułowie, a więcej »Interpelacja nr 17718 w sprawie: działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii, w tym ograniczenie dostępności środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy.

Zjawiskiem budzącym najwyższy niepokój jest powstawanie sklepów oferujących substancje pobudzające tzw. „dopalacze”, którymi obrót nie jest prawnie zakazany. Oferowane substancje  - opisane  jako produkt „kolekcjonerski” i  „nie więcej »Interpelacja nr 14774 w sprawie wydatkowania środków Unii Europejskiej ujętych w perspektywie finansowej na lata 2007-2013

Środki finansowe Unii Europejskiej ujęte w Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 dają Polsce jedyną w swoim rodzaju szansę na nadrobienie wieloletnich zapóźnień cywilizacyjnych. Umożliwiają tworzenie warunków do poprawy tempa wzrostu gospodarczego, wzrost zatrudnienia więcej »Interpelacja nr 14734 w sprawie opóźnień we wdrażaniu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-13 przewiduje wykorzystanie  w osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki  kwoty  1415.86 tys. euro na wspieranie nowych , innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego więcej »Interpelacja nr 14733 w sprawie niepokojącej sytuacji gospodarstw rolnych w Małopolsce

W ostatnim czasie napływają do mnie sygnały od Małopolskiej Izby Rolniczej, związków rolniczych oraz od rolników o dramatycznej sytuacji ekonomicznej na małopolskiej wsi. Rolnicy narzekają, że spadek opłacalności produkcji rolnej w ostatnich dwóch latach  to przede więcej »Interpelacja nr 14405 w sprawie ograniczenia dostępu dzieci do rehabilitacji leczniczej

W związku z wydaniem przez Panią Minister rozporządzenia do ustawy o koszyku świadczeń medycznych,  określającego warunki udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz wykaz   świadczeń nastąpiło ograniczenie dostępności do  tych świadczeń m. in. dla więcej »Interpelacja nr 14356 w sprawie zagrożeń gospodarstw ekologicznych przez wzrost upraw GMO

Wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej i wprowadzeniem dopłat dla gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi nastąpił zauważalny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych w województwie małopolskim . Tereny o największej liczbie gospodarstw ekologicznych to powiaty: limanowski, więcej »Interpelacja nr 14355 w sprawie planowanych zmian przepisów dotyczących powtarzania klasy przez ucznia za ocenę naganną z zachowania

Moje najwyższe zaniepokojenie budzą  pojawiające się w mediach informacje o planowanym rozporządzeniu Pani Minister, którym zostanie zniesiony obowiązujący obecnie przepis zezwalający radzie pedagogicznej na podjecie decyzji o repetowaniu klasy przez ucznia  po otrzymaniu drugiej więcej »Interpelacja nr 13904 w sprawie w sprawie zapewnienia środków na budowę północnej obwodnicy Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28

Droga krajowa nr 28 Zator – Wadowice – Limanowa - Nowy Sącz – Grybów – Przemyśl –  Medyka (granica państwowa z Ukrainą) jest jedną z głównych osi komunikacyjnych Małopolski. Łączy województwa Polski południowej – Śląskie, Małopolskie więcej »Interpelacja nr 13291 w sprawie dostępności leków zwalczających gruźlicę.

W ostatnim czasie mają miejsce przypadki zawlekania do naszego kraju prątków gruźlicy opornych na leki. W takich przypadkach leczenie  gruźlicy musi być prowadzone długoterminowo,  kilkoma lekami. Podstawowe znacznie ma  zatem dostępność możliwie szerokiej gamy preparatów więcej »Strona 1234 
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch