Wystąpienia VI kadencja

Rok: 2011 2010 2009 2008 2007

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druki nr 4345 i 4494).

2011-08-18, 98 pos., 1 dz, 1 pkt porz. dz.  więcej »Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Samorz. Teryt. i Pol. Reg. oraz Komisji Sprawiedl. i Pr. Czł. o poselskich projektach ustaw o zm. ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zm. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druki nr 3765, 3859, 4352 i 4449).

2011-07-28, 97 pos., 3 dz, 8 pkt porz. dz.  więcej »Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druki nr 4284 i 4374).

2011-07-28, 97 pos., 3 dz, 28 pkt porz. dz.  więcej »Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Samorz. Teryt. i Pol. Reg. oraz Komisji Sprawiedl. i Pr. Czł. o poselskich projektach ustaw o zm. ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zm. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druki nr 3765, 3859, 4352 i 4449).

2011-07-27, 97 pos., 2 dz, 8 pkt porz. dz.  więcej »Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4222).

2011-06-30, 95 pos., 3 dz, 32 pkt porz. dz.  więcej »Strona 1234 
Copyright © 2005-2022 Anna Paluch