O mnie

Anna Paluch -  Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji.
 
W V kadencji członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Solidarne Państwo.
W VI kadencji w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (2007-11), Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (2007-2009) oraz Komisji Infrastruktury (2009-11).
W VII kadencji w Komisji Ochrony Środowiska, ZNiL oraz Komisji Infrastruktury.
W VIII kadencji Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek Komisji Infrastruktury.
Specjalizacja: prawo budowlane i gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, rozwój regionalny, gospodarka wodna.
 
Wykształcenie: Absolwentka AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej, kierunek geodezja inżynieryjno-gospodarcza, mgr inż. geodeta.
Znajomość prawa europejskiego i procedur w UE: Cykl szkoleń dla pracowników administracji lokalnej w 2001 roku w ramach programu Phare PL/99IB/OT/01b zakończonych tygodniowym wyjazdem studyjnym do Francji.
 
Działalność polityczna:
Od stycznia 1991 r. członek Porozumienia Centrum; sekretarz, wiceprezes i prezes Zarządu Wojewódzkiego PC w Nowym Sączu, członek Rady Politycznej PC. W latach 1991-93 współpracownik ś.p. Lecha Kaczyńskiego -  posła PC z okręgu nowosądecko-podhalańskiego. W partii „Prawo i Sprawiedliwość” od 2001 roku. W l. 2002-6 pełnomocnik powiatowy w Nowym Targu. Obecnie wiceprezes Zarządu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Prezes Zarządu Powiatowego w Nowym Targu.
 
Pełnione funkcje publiczne:
Radna Rady Gminy Krościenko n.D. przez dwie pierwsze kadencje 1990-98, przewodnicząca Rady Gminy 1990-92r., delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego 1991-1994, wiceprzewodnicząca Rady Gminy 1994-98r., przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca Komisji Statutowej.
W latach 2002-2005 (II kadencja) radna Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku WM.
 
Działalność społeczna:
Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH od 10.1980r., szef struktury wydziałowej na Wydziale Geodezji Górniczej.
W czasie studiów pracuje w Duszpasterstwie Akademickim „Na Miasteczku” przy parafii NMP z Lourdes w Krakowie.
Wiceprezes oddziału PTTK w Krościenku, Wiceprezes Koła Przewodników Beskidzkich w Krościenku w latach 1987-88. Uzyskała uprawnienia przewodnika beskidzkiego w 1985 r. i tatrzańskiego w 1988 r.
1989 r. w NSZZ „Solidarność” OPGK Kraków –delegat Pracowni Terenowej w Nowym Targu do komisji zakładowej.
Angażuje się w pracę Komitetów Obywatelskich przy wyborach „kontraktowych”, współredaguje lokalną gazetę „Most” w Krościenku n. Dunajcem.
 
Przebieg pracy zawodowej:
W 1983 r. rozpoczyna pracę zawodową jako geodeta w placówce terenowej OPGK Kraków.
Od 1989 prowadzi własne biuro usług geodezyjnych i kartograficznych.
W l.1999-2002 pracuje w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu jako Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Współpracy
Od 2003 r. do 2005 r. dyrektor Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych.
 
Hobby: muzyka.  Absolwentka szkoły muzycznej w klasie fortepianu, dyrygent chórów a capella, instruktor młodzieżowych zespołów muzycznych.
Copyright © 2005-2024 Anna Paluch