Wystapienie 2011-06-30, 95 pos., 3 dz

32 pkt porz. dz.: 

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4222).

Poseł Anna Paluch:

Wysoka Izbo! Przyjmując prymat argumentów moralnych opartych na prawie do życia od poczęcia, jakie padały z tej mównicy w dzisiejszej debacie, należy rozważyć argumenty natury społecznej przemawiające za przyjęciem omawianej dzisiaj ustawy.
Jeżeli funkcjonuje zdrowa, wielopokoleniowa rodzina, z rodzicami, z dziećmi, z dziadkami, to ta rodzina w sposób najlepszy wypełnia zadania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi czy niemogącymi się samodzielnie utrzymać członkami. Dziadkowie opiekują się maleńkimi wnukami, przekazując im jednocześnie swoje doświadczenie życiowe, swoją mądrość. Dzieci dbają o starszych czy niedołężnych rodziców, a wnuki, zamiast zabierać babci dowód, biorą raczej z jej ręki ciężką siatkę z zakupami. Przy tak funkcjonującej rodzinie państwo nie musi angażować znacznych sił, znacznych środków do opieki nad obywatelami, bo właśnie rodzina je w tym wyręcza.
Natomiast w rodzinie dysfunkcyjnej wzajemna pomoc i opieka nad słabszymi nie ma miejsca. Kto wówczas ponosi koszty opieki nad słabszymi, nad niepełnosprawnymi? Państwo, to znaczy my wszyscy obywatele z naszych podatków, ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.
Otóż, proszę państwa, to jest pewnik jak dwa razy dwa równa się cztery, że zdrowa i funkcjonalna rodzina może powstać tylko na fundamencie szacunku dla życia, to jest podstawowy warunek wzajemnego zaufania, miłości, świadczenia sobie pomocy w każdej sytuacji, zwłaszcza w ciężkiej, ochrony słabszych i wzajemnego wspomagania się.
Jakie są konsekwencje braku szacunku dla życia i zabijania nienarodzonych? Ano społeczne konsekwencje są jasne. Depopulacja i katastrofa demograficzna, a w konsekwencji upadek systemów zabezpieczenia społecznego.
Szanowni państwo, drodzy posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy w niewielkiej liczbie jednak uczestniczycie w debacie. Dzisiaj rano zadzwoniła do mnie pani z mojego okręgu wyborczego, której powiedziałam, jak będę głosowała w związku z projektem tej ustawy, że go poprę. Szanowni państwo, wsłuchajcie się w tę akcję obywatelską.
To jest najpiękniejsza od wielu lat akcja społeczeństwa obywatelskiego. Posłuchajcie głosu społeczeństwa obywatelskiego i poprzyjcie tę ustawę. Dziękuję bardzo. zobacz więcej wystąpień »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch