Wystapienie 2011-07-28, 97 pos., 3 dz

8 pkt porz. dz.: 

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Samorz. Teryt. i Pol. Reg. oraz Komisji Sprawiedl. i Pr. Czł. o poselskich projektach ustaw o zm. ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zm. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druki nr 3765, 3859, 4352 i 4449).

Poseł Anna Paluch:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do Wysokiej Izby wpłynęły trzy projekty, 6 sierpnia ubiegłego roku wpłynął projekt Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, który czekał na pierwsze czytanie siedem miesięcy, projekt drugiego klubu opozycyjnego, który spotkał podobny los, oczywiście SLD, i projekt Platformy Obywatelskiej, który wpłynął 7 czerwca, a 29 czerwca, po trzech tygodniach odbyło się jego pierwsze czytanie. No, istny ekspres, tylko oczywiście nie taki, jak te nasze ekspresy. Otóż projekt Platformy Obywatelskiej jest w istocie kompilacją dwóch wcześniej złożonych projektów klubów opozycyjnych.
Stąd moje pierwsze pytanie, skierowane do pana posła sprawozdawcy:   Dlaczego ściąganie z projektów złożonych przez kluby opozycyjne zajęło państwu tyle czasu? Ludzie czekali na rozwiązanie problemu czynszów, opłat za użytkowanie wieczyste.
Drugie moje pytanie jest następujące. My proponowaliśmy zniesienie użytkowania wieczystego, tego reliktu w polskim prawie po poprzednim, słusznie minionym ustroju. Dlaczego państwo udajecie, że chcecie zniesienia użytkowania wieczystego, skoro w istocie odmówiliście pracy nad projektem, w którym proponowano najdalej idące rozwiązania? Spłynęły trzy projekty, wszystkie zostały krytycznie ocenione przez ekspertów a nie chcieliście pracować nad naszym projektem, tylko nad tą swoją kompilacją będącą efektem ściągania. Czy to w ogóle ładnie jest tak ściągać?
Panie pośle sprawozdawco, mamy tutaj ekspertyzę Stanisława Rudnickiego, sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Otóż zacytuję tutaj jeden z akapitów ekspertyzy: Nie kwestionując zgodności z konstytucją wyeliminowania z systemu prawnego prawa użytkowania wieczystego itd. No więc, panowie, po prostu czytajcie ze zrozumieniem Dziękuję bardzo.
  zobacz więcej wystąpień »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch