Dokumenty

Interpelacja nr 12734 do Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego napływają informacje i uwagi dotyczące nieefektywnego funkcjonowania i przedłużających się postępowań administracyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz jej regionalnych oddziałów. Obecnie instytucja ta ma znaczący więcej »INTERWENCJA W SPRAWIE TARGOWISKA W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

Pismo skierowane do Wójta gminy Krościenko n.D. Pismo skierowane do Komendanta Powiatowego Policji Odpowiedź Wójta gminy Krościenko n.D. więcej »Poprawki dla MAŁOPOLSKI do budżetu państwa - wykaz głosowań posłów z Małopolski. Głosowanie nr 65

Poprawki dla MAŁOPOLSKI do budżetu państwa– wykaz głosowań posłów z Małopolski Głosowanie nr 65 206) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 56.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych więcej »Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w ustawie prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będące efektem agresywnego lobbingu oraz wprowadzające bałagan i niespójność w przepisach prawa.23

Druk 832 projekt skierowany z Komisji Przyjazne Państwo, lobbowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Proponowane zmiany to kompletna dewastacja przepisów dotyczących podziałów nieruchomości. M in.: zmiana 2 projektu: „Podział nieruchomości następuje poprzez więcej »Strona 1 
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch