Interpelacje VI kadencja

Interpelacja nr 3676 w sprawie poprawy efektywności i skuteczności nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Dotychczasowa  gospodarka i nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa  jest – co do zasady – zorganizowana właściwie.              Wspólnoty lokalne będące od pokoleń właścicielami więcej »Interpelacja nr 3180 w sprawie realizacji ˝Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010˝

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r., Dz. U. Nr 94, poz. 784, w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. ˝Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010˝ przewiduje na rok 2008 nakłady finansowe na tę ważną dla Małopolski inwestycję w wysokości 235 mln zł.             więcej »Interpelacja nr 2703 w sprawie przebudowy głównej sieci dróg krajowych, w tym budowy obwodnicy w Łapczycy gmina Bochnia na drodze krajowej E- 4.

Mimo inwestycji przeprowadzonych w ciągu minionych kilkunastu lat transport w Polsce wciąż pozostaje dziedziną zapóźnioną i nie doinwestowaną .Inwestycje w infrastrukturę techniczną wpływają na poziom życia mieszkańców, a przede wszystkim powinny zapewnić  im bezpieczeństwo. więcej »Interpelacja nr 2574 w sprawie w sprawie przyspieszenia tempa przebudowy głównej sieci dróg krajowych, w tym zapewnienia środków na budowę północnej obwodnicy Krakowa.

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w tym dróg kołowych stanowi jedną z najważniejszych dźwigni rozwoju gospodarczego. Inwestycje w infrastrukturę techniczną aktywizują jednostki osadnictwa, są czynnikiem rozwoju oraz wpływają na poziom życia mieszkańców Polski. Mimo więcej »Interpelacja nr 1778 w sprawie planowanej likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

W ostatnich dniach napływają do mojego biura poselskiego informacje o planowanej likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Likwidacja oddziału oznacza pozostawienie odcinka granicy państwowej ze Słowacją w powiatach nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim  więcej »Interpelacja nr 648 w sprawie uciążliwego ruchu pojazdów silnikowych po terenach ustawowo chronionych, w szczególności terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz innych terenach przeznaczonych dla turystów pieszych.

Od kilku lat na terenach górskich przeznaczonych do wypoczynku, a zwłaszcza turystyki pieszej  narasta niepokojące  zjawisko  bezładnego i zagrażającego bezpieczeństwu turystów ruchu pojazdów silnikowych. Szczególnie niepokojący i uciążliwy jest ten więcej »Interpelacja nr 647 w sprawie konsekwencji zastąpienia dopłat do owiec-matek płatnościami zwierzęcymi i obszarowymi powierzchni paszowej.

Wprowadzenie rozwiązania zastępującego dopłaty do owiec – matek  płatnościami zwierzęcymi i  płatnościami obszarowymi do powierzchni paszowej w przeliczeniu na sztuki duże mocno skomplikowało sytuację hodowców owiec w południowej Małopolsce. Co do idei połączenia więcej »Strona  
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch