Zapytania kadencja VI

Zapytanie nr 9894 do

Ministra Infrastruktury w sprawie planowanych zmian organizacyjnych placówek Poczty Polskiej SA w gm. Czorsztyn, na przykładzie Urzędu Pocztowego w Maniowach więcej »Zapytanie nr 9893 do

Infrastruktury w sprawie planowanej likwidacji urzędów pocztowych w gm. Ropa w woj. małopolskim więcej »Zapytanie nr 9715 do

Ministra Infrastruktury w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Pocztowego w Kościelisku więcej »Zapytanie nr 8589 do

Ministra Zdrowia w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii - hospitalizacji przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie więcej »Zapytanie nr 8375 do

Ministra Zdrowia w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii i elektroterapii przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie więcej »Zapytanie nr 7326 do

W sprawie działań podległej Ministerstwu Środowiska jednostki administracji, tj. dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego, w związku z koniecznością zabezpieczenia osuwiska na drodze powiatowej nr K1638 Krośnica - Sromowce Niżne więcej »Zapytanie nr 6691 do

Ministra Zdrowia w sprawie odmowy zapłaty przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ za nadwykonania stanowiące świadczenia nagłe lub ratujące życie, wynikające z rozliczenia umowy o finansowanie świadczenia usług medycznych za 2009 r. więcej »Zapytanie nr 5481 do

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niekontrolowanego odpalania fajerwerków stwarzających zagrożenie pożarowe więcej »Zapytanie nr 5204 do

Ministra Środowiska w sprawie działalności Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w woj. małopolskim i śląskim, w szczególności niezałatwienia wniosku gm. Łącko w woj. małopolskim w trybie przewidzianym ustawą Kodeks postępowania administracyjnego więcej »Zapytanie nr 3084 do

Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Gospodarki w sprawie planów przejęcia Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA przez Tauron SA więcej »Strona 123 
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch