Warszawa 2011-05-07

Zapytanie nr 9893 do

Infrastruktury w sprawie planowanej likwidacji urzędów pocztowych w gm. Ropa w woj. małopolskim

W związku z planowanymi przekształceniami placówek Poczty Polskiej SA na terenie gminy Ropa w województwie małopolskim do mojego biura poselskiego napływają protesty ze strony samorządu lokalnego i mieszkańców.
   Plan likwidacji sieci urzędów pocztowych - istotnego atutu firmy Poczta Polska - jest krótkowzroczny i obliczony na doraźną poprawę wskaźników ekonomicznych, a nie na budowanie pozycji PP. Sieć urzędów pocztowych zapewnia polskiemu społeczeństwu dostępność usług, które ze względów cywilizacyjnych powinny być usługami powszechnego dostępu. Pogorszenie dostępności usług pocztowych będzie szczególnie dotkliwe dla mieszkańców wsi. Likwidacja urzędów pocztowych w małych miejscowościach, w których funkcjonuje tylko jedna placówka świadcząca pełny zakres usług dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów, to radykalne utrudnienie życia mieszkańcom, regres w rozwoju gospodarczym i narażanie firm na dodatkowe koszty.
   W gminie Ropa zlikwidowano kilkanaście miesięcy temu placówkę Poczty Polskiej w miejscowości Łosie. Placówka w Ropie przejęła na siebie obsługę mieszkańców całej gminy Ropa i wszystkich instytucji zlokalizowanych na jej terenie. Władze spółki Poczta Polska zapewniały wówczas mieszkańców i lokalny samorząd, że w siedzibie gminy, tj. w miejscowości Ropa, urząd pocztowy zostanie zachowany. Deklaracja ta okazała się czczą obietnicą.
   Czy Zarząd Poczty Polskiej uzna strukturę firmy za właściwą i pożądaną wówczas, gdy potencjalny klient poczty będzie zmuszony pokonać odległość kilkunastu kilometrów do najbliższego urzędu pocztowego? Tak będzie po dokonaniu zapowiadanej likwidacji urzędu pocztowego w Ropie.
   Czy propozycja likwidacji UP w Ropie jest ekonomicznie uzasadniona?
   Czy mieszkańcy terenów wiejskich są osobami drugiej kategorii, skoro władze spółki Poczta Polska taktują ich gorzej niż mieszkańców miast?
   Poczta pełni funkcję instytucji o znaczeniu społecznym, dostarczając mieszkańcom czasopisma, gazety, oraz realizuje dostawę produktów zamawianych przez Internet. Likwidacja placówki Poczty Polskiej pogłębi proces marginalizacji obszarów wiejskich i wpłynie na pogorszenie obsługi mieszkańców, turystów i wczasowiczów przebywających na terenie gminy, którzy zmuszeni zostaną przesyłki pocztowe oraz płatności dowozić do placówek pocztowych położonych w innych miejscowościach. Będzie to dodatkowe utrudnienie i koszt dla osób korzystających z usług poczty, szczególnie zaś dla ludzi starszych.
   Poczta Polska jako operator publiczny jest zobowiązana do świadczenia powszechnych usług pocztowych, a jej restrukturyzacja nie może odbywać się kosztem zmniejszenia dostępności usług, obniżenia poziomu ich jakości oraz redukcji zatrudnienia.
   Dlaczego władze spółki Poczta Polska poszukują oszczędności głównie w sferze zatrudnienia i wynagrodzeń - przez masowe zwolnienia pracowników - zapominając o wdrażaniu rozwiązań, które spowodowałyby zwiększanie przychodów spółki?
   Czy Zarząd Poczty Polskiej wyznaczył sobie cel zbudowania sieci konkurencyjnej wobec własnej firmy - narodowego operatora - skoro gremialnie oddaje urzędy pocztowe w małych miejscowościach w ręce agentów?
  
 
Anna Paluch

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na zapytanie nr 9893

Zobacz więcej zapytań »
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch