Zapytania kadencja VI

Zapytanie nr 1710 do

Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie rozbudowy bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Targu więcej »Zapytanie nr 867 do

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie realizacji planu wyrównania standardów ośrodków COS przez doinwestowanie ośrodka COS w Zakopanem więcej »Zapytanie nr 655 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec więcej »Zapytanie nr 654 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Biała Niżna i Stróże˝ więcej »Zapytanie nr 653 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Czysta woda dla Krakowa - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Myślenice˝ więcej »Zapytanie nr 652 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw˝ więcej »Zapytanie nr 651 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy podstawowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska, faza II˝ więcej »Zapytanie nr 650 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy podstawowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą: Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Kalwaria Zebrzydowska - faza I więcej »Zapytanie nr 649 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego˝ więcej »Zapytanie nr 648 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy - Świnna Poręba˝ więcej »Strona 123 
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch