Zapytania kadencja VI

Zapytanie nr 647 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie, etap II˝ więcej »Zapytanie nr 646 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miasta Zakopane˝ więcej »Zapytanie nr 645 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku Gmin Perły Doliny Popradu˝ więcej »Zapytanie nr 644 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze˝ więcej »Zapytanie nr 619 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą „Oczyszczalnie ścieków na Podhalu, etap II” więcej »Zapytanie nr 618 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni rzeki Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin: Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Wiśniowa, Raba Wyżna, Tokarnia, Pcim˝ więcej »Zapytanie nr 617 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ropy˝ więcej »Zapytanie nr 616 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Program wodno-ściekowy gminy Krynica-Zdrój˝ więcej »Zapytanie nr 615 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą ˝Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Bukowina Tatrzańska˝ więcej »Zapytanie nr 614 do

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska w sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013˝ projektu pod nazwą „Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni Raby od źródła do zapory w Dobczycach - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin: Rabka-Zdrój, Jordanów, Lubień” więcej »Strona 123 
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch