IV KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”

SZANOWNI PAŃSTWO

           
                Zapraszamy serdecznie do udziału w IV Konkursie Pieśni Patriotycznej „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.”
Celem konkursu jest przybliżenie tradycji walk o niepodległość Polski w 100-lecie odzyskania Niepodległości  i pogłębienie wspólnego przeżywania takich wartości jak: wiara, patriotyzm, poświęcenie dla dobra wspólnego, ukazanie pracy, wysiłku i ofiar jakie nasi Rodacy ponosili dla odzyskania niepodległości.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach: soliści, zespoły oraz chóry. Punktem obowiązkowym programu Konkursu jest wykonanie dwóch utworów ze Śpiewnika Pieśni Patriotycznych wydanego w 100. rocznicę utworzenia Legionów Józefa Piłsudskiego przez Poseł Annę Paluch, w tym obowiązkowo jedną spośród pieśni z okresu I wojny światowej zamieszczonych na stronach od 20. do 42. Śpiewnika. (elektroniczna wersja śpiewnika dostępna na stronach: www.anna-paluch.eu, www.janhamerski.pl)
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy. Szczegółowe wymogi Konkursu są zawarte w załączonym regulaminie. Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym w Biurze Posła na Sejm, ul. Kościelna 4, 34-400 Nowy Targ, do dnia 18 kwietnia 2018 r. (środa) godz. 12.00.
Przesłuchania konkursowe będą miały miejsce 24 kwietnia b.r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.
Ufając, że Dyrekcja życzliwie wesprze działania wspomagające misję patriotyczną i wychowawczą szkoły, łączymy wyrazy szacunku.
 
 
             Jan Hamerski                                            Anna Paluch                                                   Antoni Karlak
              Senator RP                                            Poseł na Sejm RP                                       Wójt Gminy Jabłonka


Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia
Śpiewnik Pieśni Patriotycznych więcej newsów »
Copyright © 2005-2019 Anna Paluch