2019-01-23 I Kongres Rozwoju Kolei - Przyszłość i Perspektywy - Celem naszej strategii jest zapewnienie spójności komunikacyjnej, a także odbudowa transportu. Już dzisiaj mamy pierwsze sukcesy w postaci odtwarzania linii kolejowych. To dla nas walka z wyk >>
2019-01-22 Projekt Mama4+ był społecznie oczekiwany - Nasze programy prorodzinne i społeczne świadczą o tym, że przyszłością jest rodzina. Państwo powinno doceniać i wspierać Mamy za ich wielki wysiłek. Praca przez nie wykonywana jest pra >>
2019-01-22 Mercedes będzie produkował w Polsce baterie elektryczne - Decyzja firmy Mercedes-Benz o rozpoczęciu produkcji baterii elektrycznych w Jaworze pokazuje, że stworzyliśmy przyjazny klimat inwestycyjny dla firm, które chcą się u nas rozwijać. Cieszę >>
2019-01-22 Język debaty publicznej musi być spokojniejszy i bardziej merytoryczny - Można mieć różne wizje Polski i jej rozwoju, ale nie może to prowadzić do wojny polsko-polskiej. Musimy skupić się na tym, aby język debaty publicznej był spokojniejszy, mądrzejszy, ba >>
Copyright © 2005-2019 Anna Paluch