2021-05-04 Zagłosujmy za polską racją stanu - 17 lat temu Polska przystąpiła do UE. Tamta decyzja oparta była o szeroki konsensus społeczny. Podczas głosowania będziemy mogli opowiedzieć się za uczestnictwem Polski w UE i wykorzystyw >>
2021-05-04 Fundusze z UE pomogą w rozwoju polskiego rolnictwa - Fundusze unijne pomogą w rozwoju polskiego rolnictwa. Pomogą w sposób niezwykle wydatny, a to też dlatego, że udało się dla polskiego rolnictwa wypracować bezprecedensowe kwoty wsparcia - >>
2021-05-02 Dobra współpraca Polski i Litwy - Polska i Litwa ma bardzo wiele wspólnych interesów. Współpraca układa się bardzo dobrze. Należy się z tego cieszyć i to umacniać - powiedział Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z >>
2021-04-30 Zwiększenie dostępności i przyspieszenie szczepień - Chcemy, żeby od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w punktach szczepień powszechnych miały pierwszeństwo szczepienia. Taka osoba wraz z opiekunem nie będzie >>
Copyright © 2005-2021 Anna Paluch