Wystapienie 2011-06-28, 95 pos., 1 dz

6 pkt porz. dz.: 

Informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Poseł Anna Paluch:

Wysoka Izbo! Czy polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej wykroczy poza czysto propagandowy i PR-owski wymiar? Czy oprócz kalejdoskopu wizyt, sunących ulicami Warszawy limuzyn wiozących europejskich notabli, wyreżyserowanych spotkań w błyskach fleszy, przy których ciepełku będzie grzała się partia rządząca, doczekamy się rozwiązania albo chociaż nadziei na rozwiązanie jakiegokolwiek istotnego naszego problemu? Mam bardzo poważne wątpliwości, skoro informacja o priorytetach polskiej prezydencji składana jest Sejmowi Rzeczypospolitej zaledwie 3 dni przed jej rozpoczęciem. A zatem czy wymienione przez pana premiera 3 filary naszej prezydencji będą realizowane w takiej samej atmosferze rzeczowości, jak, nie przymierzając, deklaracje pani kanclerz Merkel o pogłębieniu położenia gazociągu północnego, o ile będzie przeszkadzać polskim portom - byłby to zaiste jedyny wypadek przesuwania czynnego gazociągu albo też wyłączania go z eksploatacji w celu przeróbki - i za czyje pieniądze to nastąpi? Skoro ten istotny polski problem - dopływ gazu - został przez rząd zaniedbany, to czy starczy temu rządowi hartu ducha i twardego karku, żeby taki przynajmniej problem jak problem gazu łupkowego próbować rozwiązać i próbować zneutralizować wszystkie akcje przeciwko temu źródłu energii? Dziękuję bardzo. zobacz więcej wystąpień »
Copyright © 2005-2022 Anna Paluch