26 posiedzenie, 2 dzień (2008-10-22)

Poseł Anna Paluch:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniach od 1 do 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu będzie miała miejsce XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. profesor Jan Szyszko, minister środowiska w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, przekazał sekretarzowi wykonawczemu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oficjalne zgłoszenie kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej jako gospodarza XIV Sesji Konferencji Stron Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu wraz z IV sesją spotkania stron protokołu z Kioto. Polska propozycja organizacji konferencji została przyjęta i oto ok. 8 tysięcy delegatów ze 190 państw - stron konwencji spotka się w naszym kraju.
COP XIV jest najbardziej prestiżowym na świecie forum dyskusji o wyzwaniach, jakie niosą zmiany klimatyczne. Dla Polski jest pierwszą tej rangi konferencją organizowaną w naszym kraju. Uczestnicy konferencji to politycy - ministrowie środowiska lub zmian klimatu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji badawczych, ekologicznych, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów.
Od czasu podpisania protokołu z Kioto - porozumienia światowego o redukcji emisji gazów cieplarnianych - w czasie regularnych spotkań stron tego protokołu są prowadzone negocjacje o szczegółach jego realizacji.
Pragnę w dzisiejszym oświadczeniu wyrazić moje oczekiwanie, że rząd premiera Donalda Tuska wykorzysta szansę, jaką daje spotkanie w Poznaniu, w aktywny sposób dążąc do przyjęcia takich rozwiązań, które będą korzystne dla Polski, także tych wypracowanych przez poprzedni rząd. Pragnę podkreślić, że od dnia wejścia do Unii Europejskiej Polska może współdecydować o stanowisku, jakie w istotnych dla nas sprawach zajmują instytucje unijne, również wobec problemów globalnego ocieplenia. A zatem bardzo istotne dla polskiej gospodarki problemy redukcji emisji, zobowiązań krajów - stron oraz stosowanych dla osiągnięcia redukcji instrumentów prawnych i finansowych powinny być rozwiązywane przy aktywnym udziale Polski. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej winien proponować rozwiązania uwzględniające nasze atuty, m.in. bioróżnorodność, dużą redukcję emisji zanieczyszczeń, jaka miała miejsce na przełomie lat 80. i 90., posiadanie dużych powierzchni drzewostanów w dobrej kondycji, mogących pełnić funkcję pochłaniaczy dwutlenku węgla.
Wyrażam nadzieję, że polski rząd sprosta wyzwaniom modernizacyjnym polskiej gospodarki, jakie niesie wypełnianie postanowień konwencji klimatycznej, konieczność oszczędzania energii, racjonalizacji jej zużycia, rozwijania przyjaznych dla środowiska źródeł energii odnawialnej. Dziękuję bardzo. zobacz więcej oświadczeń »
Copyright © 2005-2020 Anna Paluch