7. Posiedzenie VII Kadencji Sejmu RP

W dniu 7-go posiedzenia VII Kadencji Sejmu RP Komisja Finansów Publicznych przedłożyła dodatkowe sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej
na rok 2012. Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2012. Głosowało 433 posłów. Za oddało głos 233 posłów, przeciw było 200 posłów, przy braku głosów wstrzymujących się.
Drugim punktem porządku dziennego było Sprawozdanie Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 156, 164 i 164-A)
– trzecie czytanie. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. W głosowaniu wzięło udział 382 posłów. Za głosowało 215, przeciw – 6, wstrzymało się 161 posłów.
Na zakończenie posłowie wygłosili oświadczenia poselskie.

 

WIĘCEJ: sejm.gov.pl więcej newsów »
Copyright © 2005-2019 Anna Paluch