Konwencja wyborcza w Nowym Sączu

W Nowym Sączu 17 maja odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Przybyłych na konwencję gości powitał prezes okręgowy PiS - senator Stanisław Kogut. Podczas spotkania z mieszkańcami miasta i regionu kandydaci na europarlamentarzystów prezentowali swoje spostrzeżenia na temat tego, w jaki sposób powinna być prowadzona polityka promowania Polski i dbałości o interesy Polaków w Parlamencie Europejskim. Wszyscy byli zgodni co do tego, że w Unii Europejskiej Polska powinna pozostawić swoją silną tożsamość narodową, związaną z przywiązaniem do takich wartości jak: tradycyjny model rodziny, przywiązanie do wiary, Boga i Kościoła z jednoczesnym poszanowaniem innych kultur i religii, promowanie polskich wyrobów na międzynarodowych rynkach zbytu, prowadzenie opartej o prawdę polityki międzynarodowej.

Kandydaci PiS do Europarlamentu opowiadają się również za ograniczeniem administracji Parlamentu Europejskiego, za pozostawieniem tylko jednej siedziby PE, gdyż utrzymywanie obecnie trzech siedzib jest dla Europejczyków zbyt drogie. Opowiadają się również za ograniczeniem ustawodawstwa unijnego wytwarzającego liczne, słynne absurdy. Skrytykowano nieudolną politykę ostatnich lat realizowaną przez komisarzy unijnych wywodzących się z Polski.
Przypomniano m.in. że warunki naszego członkostwa w Unii Europejskiej nie zostały należycie wynegocjowane. Przy tak rażących różnicach w wysokości dopłat, limitowaniu produkcji i likwidacji całych branż na przykład przemysłu stoczniowego - nie ma mowy o wolnej konkurencji i równości szans.

Unia Europejska coraz bardziej odchodzi od ideałów swych założycieli. Solidarność, równość, pomoc słabszym są dziś zastępowane bezwzględną dominacją najsilniejszych. Idea Europy Ojczyzn zostaje przekształcona w projekt Państwa Europejskiego wyposażonego we wszystkie atrybuty ponadnarodowej władzy – walutę, rząd, wymiar sprawiedliwości. Na straży tego systemu ma stać Konstytucja Europejska, która pod nazwą Traktatu Reformującego jest nadal forsowana przez brukselskie elity, a dokument ten pogarsza znacznie warunki polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i narzuca obce wzorce moralne i społeczne.

Polska musi mieć silny i zauważalny głos w Europie. Jest to konieczne, aby nikt nie zarzucił później parlamentarzystom z Prawa i Sprawiedliwości, że za cenę uległości i prywatnych interesów wyzbyli się tak ciężko wywalczonej przez nasz naród wolności. Trzeba tą dumę z posiadania wolności i niezależności eksponować. Nawet jeśli nie jest to zgodne z trendami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Silna Polska może być bardziej wartościowym partnerem dla innych unijnych państw członkowskich. Warto o to zabiegać – mówił jeden z kandydatów do Europarlamentu. Andrzej Duda, minister w kancelarii Prezydenta RP  Lecha Kaczyńskiego przypomniał słowa Świętej Pamięci Prezydenta:  Warto być Polakiem, warto by Naród i Jego Państwo  Rzeczpospolita trwały w Europie”.

Mówiono również o tym, jak bardzo ważna jest wysoka frekwencja głosujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Może to zaważyć na możliwości uzyskania większej ilości mandatów dla kandydatów PiS z naszego okręgu. Zauważono także, że Małopolska i Ziemia Świętokrzyska potrzebują bardziej skutecznej promocji w krajach unijnych. więcej newsów »
Copyright © 2005-2021 Anna Paluch