Nowotarskie obchody 223. Rocznicy uchwalenia Konstytucji

W sobotę  3 maja na nowotarskim rynku odbyły oficjalne uroczystości z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w ogrodach Kościoła Św. Katarzyny z udziałem Miejskiego Nauczycielskiego Chóru „Gorce” . Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przemaszerowali w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry na Rynek, pod Ratusz Miejski.

 
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miasta, powiatu, służb mundurowych, organizacji społecznych, szkół. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozdawane przez poseł Annę Paluch śpiewniki z utworami patriotycznymi.

Po krótkim spotkanie przed Ratuszem w budynku Bursy Gimnazjalnej otwarta została wystawa przygotowana przez nowotarski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. O wystawie "Wielka wojna w Małopolsce – bitwy, ludzie, miejsca", zrealizowanej w ramach Programu edukacyjnego "Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość".


więcej newsów »
Copyright © 2005-2021 Anna Paluch