Jarosław Kaczyński na Podhalu

We wtorek 25.04.2014 Prezes Prawa i Sprawiedliwości  Jarosław Kaczyński odwiedził Podhale.  „Dziś jesteśmy w Tatrach. W polskich Tatrach, które ukochał Ojciec Święty Jan Paweł II. Góry, które symbolizują to co w nas, Polakach najlepsze. Góry, to siła, trwanie w tradycji i wierność” – mówił na Polanie Szymoszkowej Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Polacy w roku 89. dokonali wyboru, opowiedzieli się za Polską sprawiedliwą i wolną. Polacy chcieli takiej Polski jaką wymarzył sobie Papież Jan Paweł II. Niestety rzeczywistość, szczególnie tych ostatnich sześciu lat wygląda inaczej. „Polityka uprawiana jest od sondażu do sondażu dominuje propaganda” – mówił Jarosław Kaczyński.
 
„My dzisiaj stoimy przed wielką próbą sumień, ta próba powinna rozstrzygnąć jaki będzie „polski dom” (…) W tym szczególnym miejscu chciałem powiedzieć, że my jesteśmy gotowi zbudować polski dom w którym będzie praca, będzie bezpieczeństwo (…) Zbudujemy dom wszystkich Polaków, chodzi tylko o to, abyśmy się zdobyli na odwagę, uczynili ten pierwszy krok” – zadeklarował Prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Pamiętamy słowa Jana Pawła II, który powiedział, że polskich dziejów nie można zrozumieć bez Chrystusa. Miał na myśli związanie naszej kultury i tożsamości z Chrześcijaństwem. Jan Paweł II był człowiekiem zakochanym w polskiej kulturze. Dlatego ze smutkiem odbieramy fakt, że polska literatura, kultura jest usuwana ze szkół i programów nauczania. Jeżeli chcemy być wierni przesłaniu Jana Pawła II, to musimy polskiej kulturze oddać właściwe miejsce w polskich szkołach, w polskich sercach.
 
Po wizycie w Zakopanem Jarosław Kaczyński pojechał do Sanktuarium w Ludźmierza. Złożył tam kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II a następnie wziął udział w mszy świętej.
więcej newsów »
Copyright © 2005-2021 Anna Paluch