Czy mieszkańcy Małopolski będą pozbawieni sygnału telewizji cyfrowej?

W czwartek 31.05.2012 roku Posłanki Anna Paluch i Barbara Bubula  na konferencji prasowej poinformowały, żezłożą interpelację do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego w sprawie konieczności usunięcia przez rząd zagrożeń braku sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w górzystych obszarach Małopolski. Istnieje zagrożenie, że sygnał ten nie dotrze do wielu mieszkańców Województwa Małopolskiego.
W lipcu 2013 roku zostanie na terenie całego kraju całkowicie wyłączony sygnał telewizji analogowej. Zaniepokojenie mieszkańców Małopolski budzą informacje o tym, że przyszły odbiór zastępującego go sygnału cyfrowego w gminach położonych w terenach górskich i podgórskich może być poważnie zakłócony lub niemożliwy.

„Możliwe jest, że sygnał multipleksu 1 i 3, na którym znajdują się kanały telewizji publicznej (TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia i inne) nie dotrze do wielu mieszkańców powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego i limanowskiego, do: Krynicy, Muszyny, Żegiestowa, Krościenka, Bukowiny Tatrzańskiej, Białki. Ponadto sygnał może nie dotrzeć także do części mieszkańców powiatów: suskiego, wadowickiego i gorlickiego” – powiedziała Poseł Barbara Bubula.
Szczególne obawy dotyczą terminów włączenia sygnału MUX-3 (kanały Telewizji Publicznej; TVP 1, TVP 2 oraz TVP Info będą się znajdowały zarówno na MUX 1 jak i MUX 3) w okresie po wyłączeniu nadajników analogowych. Dotychczas brak szczegółowego harmonogramu uruchomienia tego MUX po październiku 2012.
 
Według map przedstawionych na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, sygnał MUX1 oraz MUX2 powinien od 1 czerwca br. docierać do niemal wszystkich gospodarstw w Małopolsce, jednak jak wynika z uchwały Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, podjętej w dniu 23 maja br., w wielu obszarach nadal występują kłopoty techniczne. Zaniepokojenie budzi fakt, że obowiązujące przepisy nie warunkują wyłączenia sygnału analogowego koniecznością wcześniejszego sprawdzenia, do ilu gmin i gospodarstw domowych sygnał cyfrowy jeszcze nie dociera.
„Nie ma naszej zgody na dzielenie Polski na Polskę A i Polskę B. Kwestia możliwego braku dostępu do telewizji cyfrowej w Małopolsce jest tylko jednym z przejawów tego niebezpiecznego procesu. Po za tym Rząd usiłuje przenieść na samorządy odpowiedzialność za zadania, które sam winien realizować. Jednocześnie nie wyposaża ich w odpowiednie instrumenty finansowe” – powiedziała poseł Anna Paluch.
 
Posłanki, w interpelacji kierują do Ministra następujące pytania:          
1. Kiedy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawi wszystkim samorządom Małopolski oraz opinii publicznej jasny harmonogram dotarcia sygnału cyfrowego do wszystkich gospodarstw domowych, które dziś odbierają sygnał TV analogowej, przed wyłączeniem tego sygnału?
2. W jaki sposób i kiedy dokonane zostanie sprawdzenie przez UKE sygnału DVBT w każdej gminie i czy planowane jest przesunięcie terminu wyłączenia w przypadkach braku sygnału cyfrowego?
3. Czy zdaniem Pana Ministra nie należałoby zapewnić, wzorem innych państw, dofinansowania do anten satelitarnych i dostępu do podstawowego pakietu programów przez satelitę dla odbiorców, którym państwo nie zapewni sygnału naziemnego?
4. Czy państwo polskie gwarantuje zapewnienie ciągłości sygnału TVP w procesie przełączania z MUX 1 na MUX 3 wobec informacji o problemach technicznych mających trwać nawet 9 miesięcy po wyłączeniu TV analogowej?
5. Czy prawdą jest, że problemy inwestycji technicznych w obszarach trudno dostępnych dla sygnału naziemnej telewizji zostały w działaniach służb państwa pozostawione do rozwiązania: samym odbiorcom oraz Gminom (włącznie z domaganiem się od nich dofinansowania urządzeń)

więcej newsów »
Copyright © 2005-2021 Anna Paluch