Senator Kogut szefem PiS w okręgu nowosądecko-podhalańskim

Stanisław Kogut został wybrany szefem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 14. na II Zjeździe Okręgowym PiS w Instytucie Techniki PWSZ w Nowym Sączu. Koguta rekomendował na to stanowisko prezes Jarosław Kaczyński. W tajnym głosowaniu otrzymał 151 głosów na 159 oddanych. Zjazd wybrał także 18-osobowy zarząd okręgowy, do którego z urzędu weszła trójka posłów PiS: Anna Paluch, Barbara Bartuś i Wiesław Janczyk, radni wojewódzcy PiS: Grzegorz Biedroń i Jan Hamerski oraz członkowie Rady Politycznej PiS.


więcej newsów »
Copyright © 2005-2022 Anna Paluch