KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
“Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”
W 150 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO
25 kwietnia 2013 r. – Jabłonka

 
Nowy Targ, 20.03.2013 r.

 
  
                          
SZANOWNI PAŃSTWO 
        
                 
Zapraszam serdecznie do udziału w Konkursie Pieśni Patriotycznej „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie” w 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Konkurs jest organizowany  wspólnie z władzami powiatów limanowskiego i tatrzańskiego.
Celem konkursu jest przybliżenie młodemu pokoleniu tradycji walk  Powstania Styczniowego, pogłębienie wspólnego przeżywania  takich wartości jak  wiara, patriotyzm, poświęcenie dla dobra wspólnego. Ukazanie pracy, wysiłku i ofiar jakie polskie społeczeństwo poniosło dla odzyskania niepodległości, zwłaszcza w tym powstaniu, które było ostatnim czynem zbrojnym  podjętym przez obywateli dawnej Rzeczypospolitej z Polski, Litwy i Rusi.  
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach: soliści, zespoły oraz chóry. Punktem obowiązkowym programu Konkursu jest wykonanie co najmniej jednej pieśni z załączonego śpiewnika, wydanego  przeze mnie w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Druga pieśń może pochodzić z innych źródeł, jednakże powinna wiązać się czasem pochodzenia lub wykonywania z okresem Powstania Styczniowego. Laureaci Konkursu otrzymają  dyplomy i nagrody pieniężne lub rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy. Szczegółowe wymogi Konkursu są zawarte w załączonym regulaminie. Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym  w Biurze Posła na Sejm, ul. Krasińskiego 9, 34-400 Nowy Targ,  do dnia 19 kwietnia b.r. Przesłuchania konkursowe będą miały miejsce w Auli  Zespołu szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w dniu 25 kwietnia b.r., a koncert laureatów – w dniu Święta 3 maja.
Ufając, że Dyrekcja życzliwie wesprze moje działania wspomagające misję patriotyczną i wychowawczą szkoły, łączę wyrazy szacunku.
 
 
Anna Paluch  
Poseł na Sejm RP
 
dokumenty do pobrania:
Harmonogram przesłuchań więcej newsów »
Copyright © 2005-2021 Anna Paluch