Rosną szanse na uratowanie PKL S.A. przed sprzedażą

 
Działania PiS w sprawie PKL jak na razie skuteczne.
 
W ubiegły piątek, 22 lutego 2013 r. posłowie zdecydowali w głosowaniu o kontynuacji prac nad  zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy dotyczącej Polskich Kolei Linowych. Ustawa przewiduje przekazanie PKL S.A. Województwu Małopolskiemu. Pozytywna większość, jaka ukształtowała się w Sejmie RP wokół tego projektu, pozwala liczyć na to, że ta ważna uchwała zostanie przyjęta. 
Mimo dobrej kondycji spółki Polskie Koleje Linowe S.A., mimo licznych protestów polityków, samorządowców, organizacji pozarządowych czy zwykłych ludzi, mimo nieuregulowanej sytuacji prawnej terenów na których działa PKL, rząd zamierza ją sprzedać. Trwa proces przetargowy.

Wobec zaistnienia nowej sytuacji polegającej na możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez Sejm żądamy od premiera Tuska wstrzymania wszelkich działań prywatyzacyjnych dotyczących PKL S.A. S.A. Do Pani marszałek Kopacz zwracamy się z wnioskiem o przyśpieszenie prac sejmowych nad projektem ustawy. Obawiamy się, że rząd może chcieć sprzedać PKL S.A. zanim Sejm zadecyduje o losie naszej uchwały.– mówił na konferencji prasowej w Zakopanym poseł PiS Andrzej Adamczyk pomysłodawca i wnioskodawca projektu ustawy.
Dotyczy on wykupienia przez Skarb Państwa akcji spółki Polskie Koleje Linowe S.A. i następnie przekazanie ich samorządowi Województwa Małopolskiego. Zakłada wprowadzenie zakazu dalszej prywatyzacji spółki, z zastrzeżeniem możliwości powiększenia kapitału zakładowego. Projekt w swojej intencji ma zabezpieczyć spółkę przed prywatyzacją w trybie sprzedaży, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dalszego funkcjonowania kolei linowych, dobra narodowego polskich gór, a także dla turystyki i ochrony przyrody w Tatrach.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem unijnym. Wzorowany jest na podobnym projekcie ustawy rządowej dotyczącym komercjalizacji i prywatyzacji spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, która podobnie jak PKL S.A. jest spółka córką PKP S.A.
Ta prosta, ale jakże skuteczna ustawa pozwoli zatrzymać Polski Koleje Linowe w polskich rękach. Nie pozbywajmy się w imię doraźnych potrzeb, tego co jest wizytówką naszego regionu i skutecznym gospodarczym instrumentem stymulującym jego rozwój. Proszę moich kolegów posłów, szczególnie tych z PO, z Podhala, z Małopolski, o wsparcie projektu podczas prac w komisjach i podczas ostatecznego sejmowego głosowania. Dotychczasowe wydarzenia w Sejmie pozwalają wierzyć że PKL, wbrew rządowi, jesteśmy w stanie obronić.– apelowała obecna na konferencji poseł Anna Paluch
więcej newsów »
Copyright © 2005-2024 Anna Paluch