Posiedzenie połączonych komisji Infrastruktury, Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego w sprawie ustawy dot. majatku PKL

W dniu 23 stycznia 2013  o godz. 18.00, w Sali Kolumnowej Sejmu RP, na posiedzeniu połączonych komisji Infrastruktury, Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego odbywało się pierwsze czytanie druku nr 963 t.j. projektu ustawy zgłoszonego w październiku 2012 r. przez KP Prawo i Sprawiedliwość,   umożliwiającego pozostawienie w rękach właściciela publicznego majątku  Polskich Kolei Linowych. Projekt ustawy przewiduje  nabycie za środki  z Funduszu Kolejowego   wszystkich akcji PKP SA w kapitale zakładowym spółki Polskie Koleje Linowe, co umożliwiłoby częściową spłatę długów PKP wobec Skarbu Państwa. Wszystkie akcje PKP SA w kapitale zakładowym PKL podlegałyby  z mocy prawa przekazaniu na rzecz samorządu województwa małopolskiego, który przez okres minimum 20 lat  powinien  zachować w spółce PKL SA co najmniej 51%  sumy głosów służących całemu kapitałowi zakładowemu i prawo powoływania  większości członków zarządu i rady nadzorczej.

W trakcie I czytania poseł PO Stanisław Lamczyk złożył wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Po ożywionej dyskusji  poseł Anna Paluch zawnioskowała o głosowanie imienne nad  tym wnioskiem, by żaden  z posłów nie mógł wypierać się zajętego w tej ważnej sprawie stanowiska.

W głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie w I czytaniu projektu zawartego w druku  nr 963,  29 posłów większości rządzącej , w tym posłowie Marian Cycoń i Andrzej  Czerwiński było „za” odrzuceniem.  27 posłów głosowało przeciw odrzuceniu projektu. Niestety, dwóch głosów brakło.
AP więcej newsów »
Copyright © 2005-2024 Anna Paluch