Poprawki dla MAŁOPOLSKI do budżetu państwa - wykaz głosowań posłów z Małopolski. Głosowanie nr 65

Poprawki dla MAŁOPOLSKI do budżetu państwa– wykaz głosowań posłów z Małopolski
Głosowanie nr 65
206) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 56.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerw celowych w części 83 – Rezerwy celowe pn. „ Budowa obwodnic w województwie małopolskim – północnej obwodnicy Krakowa, północnej obwodnicy Zabierzowa, obwodnicy Zatora, kontynuacja budowy obwodnicy Skawiny” (wydatki majątkowe).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 67
208) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 40.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na rozpoczęcie budowy obwodnic Gorlic, Limanowej, Mszany Dolnej, Nowego Sącza.
Poprawki dla MAŁOPOLSKI do budżetu państwa– wykaz głosowań posłów z Małopolski
Głosowanie nr 65
206) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 56.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerw celowych w części 83 – Rezerwy celowe pn. „ Budowa obwodnic w województwie małopolskim – północnej obwodnicy Krakowa, północnej obwodnicy Zabierzowa, obwodnicy Zatora, kontynuacja budowy obwodnicy Skawiny” (wydatki majątkowe).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 67
208) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 40.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na rozpoczęcie budowy obwodnic Gorlic, Limanowej, Mszany Dolnej, Nowego Sącza.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ---------- 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 68
209) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji rezerw pn.” Inwestycje przeciwpowodziowe i bieżące utrzymanie urządzeń o funkcjach przeciwpowodziowych w województwie małopolskim” (wydatki majątkowe).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ---------- 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 70
211) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 30.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na połączenie zjazdów w węzłach autostradowych A4 na odcinku Szarów-Tarnów z drogami lokalnymi w Bochni, Brzesku i Tarnowie.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ---------- 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- ---------- 1 poseł


Głosowanie nr 72
213) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 83 – Rezerwy celowe w pozycji 40 – Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej...” z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 w Krakowie (dotacje i subwencje).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ---------- 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 73
214) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 26.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej rezerwy celowej pod nazwą „Budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i aglomeracji Krakowskiej", (wydatki majątkowe) .

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 13 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------
Głosowanie nr 75
216) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 75 Brzesko – Muszyna.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------


Głosowanie nr 76
217) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Rozpoczęcie budowy mostu w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej nr 28” (wydatki majątkowe).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------


Głosowanie nr 77
218) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 14.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin-Tarnów

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- ---------- 1 poseł

Głosowanie nr 78
219) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych części 39- Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 12 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 80
221) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 94 Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia (wydatki bieżące jednostek budżetowych).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ------------
RP (1) ---------- 1 poseł ------------
PSL (1) ---------- 1 poseł ------------


Głosowanie nr 81
222) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 9.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych części 39- Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na poprawę bezpieczeństwa na drodze S 7 odcinek Kraków-Myślenice.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) 1 poseł -------------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 87
228) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 1.800 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 24- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz. 92108 – filharmonie, orkiestry, chóry, kapele) na dofinansowanie Chóru Polskiego Radia w Krakowie (dotacje i subwencje).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) 1 poseł -------------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 122
262) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 82.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w tej części budżetowej nowej pozycji rezerw celowych pod nazwą „budowa drogi krajowej S 7 – w ciągu tzw. wschodniej obwodnicy Krakowa – od węzła Rybitwy do węzła Igołomska włącznie, oraz przygotowanie inwestycji budowy drogi na odcinku granic Krakowa do granic województwa świętokrzyskiego (wydatki majątkowe).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) 1 poseł -------------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------


Głosowanie nr 144
284) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich... zmniejszyć o kwotę 30.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na wykup gruntów pod przebudowę drogi S-7 Lubień-Rabka, w. Lubień-w.Zabornia

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) 1 poseł -------------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------


Głosowanie nr 148
288) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich... zmniejszyć o kwotę 25.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w poz. 22 Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych... na budowę mostu na przejściu granicznym Piwniczna Zdrój – Mniszek.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) -------------- -------------- 1 poseł
PSL (1) -------------- 1 poseł ----------Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ---------- 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 68
209) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji rezerw pn.” Inwestycje przeciwpowodziowe i bieżące utrzymanie urządzeń o funkcjach przeciwpowodziowych w województwie małopolskim” (wydatki majątkowe).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ---------- 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------Głosowanie nr 70
211) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 30.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na połączenie zjazdów w węzłach autostradowych A4 na odcinku Szarów-Tarnów z drogami lokalnymi w Bochni, Brzesku i Tarnowie.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ---------- 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- ---------- 1 poseł


Głosowanie nr 72
213) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 83 – Rezerwy celowe w pozycji 40 – Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej...” z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 w Krakowie (dotacje i subwencje).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ---------- 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 73
214) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 26.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej rezerwy celowej pod nazwą „Budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i aglomeracji Krakowskiej", (wydatki majątkowe) .

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 13 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 75
216) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 75 Brzesko – Muszyna.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------


Głosowanie nr 76
217) W części 79 – Obsługa długu krajowego, w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych... zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 20.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Rozpoczęcie budowy mostu w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej nr 28” (wydatki majątkowe).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 77
218) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 14.000 tys. zł na obsługę skarbowych papierów wartościowych ... (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin-Tarnów

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- ---------- 1 poseł


Głosowanie nr 78
219) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych części 39- Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 12 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ----------
RP (1) 1 poseł ---------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 80
221) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 94 Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia (wydatki bieżące jednostek budżetowych).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów ---------- ------------
RP (1) ---------- 1 poseł ------------
PSL (1) ---------- 1 poseł ------------


Głosowanie nr 81
222) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 9.000 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych części 39- Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na poprawę bezpieczeństwa na drodze S 7 odcinek Kraków-Myślenice.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) 1 poseł -------------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 87
228) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki o kwotę 1.800 tys. zł na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetu państwa w części 24- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz. 92108 – filharmonie, orkiestry, chóry, kapele) na dofinansowanie Chóru Polskiego Radia w Krakowie (dotacje i subwencje).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) 1 poseł -------------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------

Głosowanie nr 122
262) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, ... zmniejszyć wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 82.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w tej części budżetowej nowej pozycji rezerw celowych pod nazwą „budowa drogi krajowej S 7 – w ciągu tzw. wschodniej obwodnicy Krakowa – od węzła Rybitwy do węzła Igołomska włącznie, oraz przygotowanie inwestycji budowy drogi na odcinku granic Krakowa do granic województwa świętokrzyskiego (wydatki majątkowe).

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) 1 poseł -------------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------


Głosowanie nr 144
284) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich... zmniejszyć o kwotę 30.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na wykup gruntów pod przebudowę drogi S-7 Lubień-Rabka, w. Lubień-w.Zabornia

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) 1 poseł 17 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) 1 poseł -------------- ----------
PSL (1) ---------- 1 poseł ----------


Głosowanie nr 148
288) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich... zmniejszyć o kwotę 25.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w poz. 22 Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych... na budowę mostu na przejściu granicznym Piwniczna Zdrój – Mniszek.

Partia Polityczna
Głosowanie za poprawką
Głosowanie przeciw poprawce
Wstrzymanie się od głosu
PIS (16) 14 posłów ---------- ------------
PO (18) ------------ 18 posłów ------------
SP (5) 5 posłów -------------- ----------
RP (1) -------------- -------------- 1 poseł
PSL (1) -------------- 1 poseł ----------

Zobacz więcej »
Copyright © 2005-2019 Anna Paluch