Pierwszy dzień 6. posiedzenia Sejmu VII kadencji- zakończony

Od rozpatrzenia w drugim czytaniu projektu ustawy budżetowej na 2012 r. rozpoczęło się 6. posiedzenie Sejmu. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, przedstawionym przez sprawozdawcę Sławomira Neumanna posłowie wzięli udział w debacie. Skierowali także szereg pytań o kształt tegorocznego budżetu do przedstawicieli rządu – m.in. ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz wiceszefowej resortu Hanny Majszczyk.


 

Posłowie pracowali również nad sprawozdaniem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy przewidują m.in. przedłużenie o 2 lata okresu, w którym to rodzice decydują czy ich 6-letnie dziecko idzie do szkoły podstawowej. Projekt dotyczy również wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latkow od 1 września 2014 r. dla dzieci urodzonych w 2008 r. lub poźniej oraz objęcia 5-latków obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Projekt wpłynął do Sejmu 4 stycznia br. Następnie trafił do pierwszego czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje przyjmując sprawozdanie nie wniosły poprawek. W związku z tym, że w trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia br. zostały zgłoszone poprawki, projektem ponownie zajmą się komisje, które nad nim pracowały.

Przedmiotem obrad Sejmu były także senackie poprawki do nowelizacji ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Posłowie wysłuchali także informacji o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększenia lesistości” w 2010 r. Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa . Informacja dotyczy podstawowych celów polityki leśnej państwa oraz zawiera charakterystykę zasobów leśnych, ocenę stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów. Aktualne założenia programu zakładają osiągnięcie 29,7 proc. lesistości kraju do 2020 r.
 

WIĘCEJ: sejm.gov.pl

więcej newsów »
Copyright © 2005-2019 Anna Paluch