Fragment wypowiedz Pani Poseł Anny Paluch w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, z dnia 12.01.2012r

Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz repatriacja Polaków deportowanych do ZSRR w ramach represji stalinowskich to niektóre z kwestii zawartych w projektach ustaw rozpatrywanych przez Sejm w pierwszym dniu 5. posiedzenia. Posłowie pracowali ponadto nad propozycją przepisów implementujących unijną dyrektywę, która redefiniuje pojęcia systemu płatności oraz systemu rozrachunku papierów wartościowych. Izba zajmowała się również projektem nowelizacji ustawy Kodeks cywilny w zakresie doprecyzowania statusu prawnego tzw. urządzeń przesyłowych.

Podczas drugiego dnia obrad plenarnych, 12 stycznia,  posłowie rozpatrzyli siedem projektów ustaw, wśród nich dwa były propozycjami zmian w prawie skierowanymi do Sejmu przez obywateli. Ponadto Minister Spraw Zagranicznych przedstawił informację bieżącą w sprawie podsumowania polskiej prezydencji w Radzie UE.

5 posiedzenie Sejmu VII kadencji  11-13. 01. 2012r

 

Fragment wypowiedz Pani Poseł Anny Paluch w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23), z dnia 12.01.2012r


Nowelizacja tzw. ustawy refundacyjnej, przepisy dotyczące kwotowej waloryzacji  rent i emerytur w 2012 r. oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników w tym roku to tylko niektóre     z ustaw przyjętych przez posłów w trzecim dniu 5. posiedzenia Sejmu. Izba uchwaliła również m.in. przepisy przesuwające termin wejścia w życie nowych zasad egzaminowania na prawo jazdy

Więcej informacji  na stronie: www.sejm.gov.pl
więcej newsów »
Copyright © 2005-2019 Anna Paluch